Упис 2021/22. | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Упис 2021/22. 

07.10.2021.

 

У другом уписном року попуњена су сва слободна места на мастер студијама на студијском програму Мрежно и софтверско инжењерство.

 

06.10.2021.

 

План презентације изборних предмета на мастер студијама за школску 2021/22. годину

- 07. октобра 2021. године у онлајн окружењу-

18:00 - 20:00 часова

Студијски програм и приступни параметри

Прва година студијског
програма
(презентације изборних предмета)

Друга година студијског
програма
(презентације изборних предмета)

Мрежно и софтверско инжењерство

https://meet.google.com/kuq-uwde-tsu

 

 

 

 

29.09.2021.

После предаје докумената Комисија за упис је утврдила да је пријављен већи број кандидата од броја преосталих места и донела одлуку да ће пријемни испит бити одржан.

Обавештење о организацији пријемног испита

Обавештење о правилима рангирања

Термини уписа у другом уписном року за школску 2021/22. годину

- мастер струковне студије -

Број места за Мрежно и софтверско инжењерство:

25 самофинансирајућих места

 

Датум

Време

  Пријем докумената - у просторијама Одсека Висока ICT (учионица 7) - Преузмите пријаву

27. и 28. септембра

10:00 - 18:00

Листа пријављених кандидата

01. октобар 20:00
Пријемни испит 04. октобар 15:00
Прелиминарна ранг-листа 05. октобар 10:00
Приговори на прелиминарну ранг-листу Комисији за упис у писаној форми 06. октобар од 10.00 до 12.00
Саопштавање решења приговора 06. октобар после 12:00
Подношење жалби против одлука Комисије за упис по поднетим приговорима у писаној форми 06. октобар од 14.00 до 16.00
Саопштавање решења приговора 06. октобар 17:00
Коначна ранг листа 06. октобар 18:00
Упис 07. октобар од 14:00 до 17:00

Презентације изборних предмета - онлајн

07. октобар од 18:00 до 20:00
Пријава предмета 08. и 09. октобар од 00:00 до 24:00
Почетак наставе 11. октобар по распореду

 

13.07.2021.

Након првог (јунског) уписног рока број непопуњених места за мастер студије на студијском програму Мрежно и софтверско инжењерство је 25. Термини за други (септембарски) уписни рок ће бити накнадно објављени.

 

 

УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОДСЕКА
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

26.06.2021.

 У оквиру првог уписног рока на мастер студије на конкурс се пријавило седам кандидата.

 

Листа пријављених кандидата на мастер студије у првом уписном року

Редни број

Име и презиме

Просек на основним студијама

Коефицијент компатибилности

1

Александар Младеновић

7.38

1.5

2

Никола Табаковић

7.14

1.5

3

Вељко Гонцић

9.00

1.5

4

Пантелија Стошић

8.69

1.5

5

Немања Лежаја

6.63

1.5

6

Светозар Топаловић

7.47

1.5

7

Александар Спасић

7.36

1.5

 

Због броја пријављених кандидата, у јунском уписном року, пријемни испит се не одржава.
Молимо заинтересоване кандидате да на упис, који ће бити организован 02.07. (петак) у периоду од 08:00 до 10:00 часова у Студентској служби Одсека Висока ICT, приложе следећа документа:

  • Оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању на студијама првог степена и додатка дипломи или уверења о стеченом високом образовању на студијама првог степена и уверење о положеним испитима са израженом средњом оценом на студијама првог степена
  • Извод из матичне књиге рођених - ако се кандидат одлучи да га сам прибави
  • Уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије - ако се кандидат одлучи да га сам прибави
  • Два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику
  • Празан индекс са холограмском налепницом
  • Две фотографије формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм (у фотографској радњи тражити фотографисање за индекс)
  • Доказ о уплати школарине или прве рате школарине.

 

Износ школарине за школску 2021/2022. годину (60 ЕСПБ) је 114.000,00.

Школарина се може уплатити у целости или у четири рате при чему се прва рата плаћа приликом уписа. Износ прве рате је 30.000,00 динара, а износ друге, треће и четврте рате је по 28.000,00 динара.

 

Школарина се уплаћује на рачун АТУСС број 840-2119666-62.

Позив на број је 2-000.

Прималац: АТУСС, Одсек Висока ICT школа, Старине Новака 24, Београд

01.06.2021.

Одлуку о расписивању Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2021/2022. годину можете погледати ОВДЕ

Прилог одлуке можете погледати ОВДЕ

У оквиру првог уписног рока на мастер студије пријава на конкурс ће бити организована 24. и 25. јуна у Студентској служби Одсека Висока ICT школа од 9 до 14 часова.
 
Пријаву за упис на мастер струковне студије преузмите ОВДЕ.
 

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду, на прву годину мастер струковних студија школске 2021/2022. године, уписује следећи број студената:


Студијски програм

Број студената
финансиран
из буџета

Број самофинансирајућих студената

Укупан број студената

Мрежно и софтверско инжењерство

0

32

32