Упис 2020/21. 

05.10.2020.

 

Попуњена сва места

 

Обавештавамо све заитересоване кандидате да је Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду, завршио упис на прву годину мастер струковних студија школске 2020/2021. године попуњавањем свих места.

 

02.10.2020.

 

Упис до попуњавања слободних места

 

Обавештавамо све заитересоване кандидате да је Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду, упис на прву годину мастер струковних студија школске 2020/2021. године продужио до попуњавања слободних места.
Моле се кандидати да пре уплате трошкова пријаве на конкурс контактирају студентску службу нa studentska.sluzba@ict.edu.rs ради добијања информације о слободним местима.

 

27.09.2020.

 

Распоред предмета по триместрима

 

Распоред предмета по триместрима можете погледати овде на табу План студија.

 

19.09.2020.

 

БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

За упис на прву годину мастер струковних студија пријавило се 28 кандидата, тако да се у овом уписном року неће организовати пријемни испит. Остале уписне активности ће се обављати по утврђеном распореду.

 

Кандидати који су стекли право на упис у Високу школу струковних студија за информационе и комуникационе технологије, приликом уписа подносе документа потребна за упис:

 • Лична карта на увид
 • Оверена фотокопија дипломе са додатком дипломи или фотокопија Уверења о дипломирању
 • Оригинал Извода из матичне књиге рођених са холограмом (или оверена фотокопија)
 • Индекс (купује се у школи на дан уписа)
 • 2 ШВ обрасца (добијају се у школи при куповини индекса)
 • 2 идентичне фотографије (3,5цм x 4,5цм)
 • Доказ о уплати прве рате школарине (30000,00 динара (прималац: Висока ИЦТ школа; сврха уплате:прва рата школарине; рачун: 840-2026666-90; позив на број: 11-1-0000-00)

 

ВАЖНА НАПОМЕНА:
У време уписа у просторијама Школе неће бити организован рад издвојеног шалтера Поште, тако да се све неопходне уплате морају извршити нa другом месту пре процедуре уписа.

Сви кандидати који су конкурисали за упис на мастер студије су стекли право уписа без пријемног испита. Упис ће се обавити према претходно објављеном плану уписа, тј. 25. септембра од 8 до 14 часова у Студентској служби Школе. Све додатне информације могу се добити у Студентској служби (имејл: studentska.sluzba@ict.edu.rs , телефон: 3290-828)

 

 

 

 

КАЛЕНДАР УПИСА
НА ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОДСЕКА
ШКОЛСКЕ 2020/
2021 ГОДИНЕ

 

Датум

Време

Пријем докумената

18. септембар

10.00 - 14.00

Листа пријављених кандидата

21. септембар

18.00

Пријемни испит (у овом уписном року неће се организовати јер се пријавило 28 кандидата)

21. септембар

17:00

Објављивање прелиминарне ранг листе

22. септембар

10.00

Приговори на ранг листу руководиоцу Одсека у писаној форми

23. септембар

до 10.00

Саопштавање решења приговора

23. септембар

12.00

Приговори Привременом Савету Академије у писаној форми

24. септембар

до 12.00

Саопштавање решења приговора од стране Привременог Савета Академије

24. септембар

16.00

Објављивање коначне ранг листе

24. септембар

18.00

Упис

25.септембар

 08:00-14:00

Презентације изборних предмета

25. септембар

 11:00-13:00

 Пријава предмета

од 25. септембра до 28.
септембра

ВАЖНО: Последњег дана пријаве, Студентски web сервис биће отворен до 20:00 часова.

Почетак наставе

12. октобар

по распореду

 

02.09.2020.

 

УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОДСЕКА
ШКОЛСКЕ 2020/
2021 ГОДИНЕ

 

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду, на прву годину мастер струковних студија школске 2020/2021 године, уписује следећи број студената разврстан по студијским програмима:

Студијски програм

Број студената
финансиран
из буџета

Број самофинансирајућих студената

Укупан број студената

Мрежно и софтверско инжењерство

0

32

32

 


Потребна документа приликом пријављивања на мастер студије:

 •     Лична карта на увид и фотокопија личне карте ( личне карте са чипом се могу очитати и штампати у Школи приликом предаје документа )
 •     Пријава за мастер студије (dokument)
 •     Фотокопија дипломе (I степен високог образовања) или фотокопија Уверења о дипломирању и оригинал на увид
 •     Фотокопија извода из матичне књиге рођених са холограмом и оригинал на увид
 •     Потврда о уплати трошкова пријаве на конкурс у износу од 4000,00 динара - по студијском програму (прималац: Висока ИЦТ школа; сврха уплате:трошкови пријаве на конкурс; рачун: 840-2026666-90; позив на број: 19-0-000-00)