Упис 2019/20. 

23.09.2019.

Кандидати који су стекли право на упис у Високу школу струковних студија за информационе и комуникационе технологије, приликом уписа подносе документа потребна за упис.

Документа потребна за упис су:

 • Лична карта на увид
 • Оверена фотокопија дипломе са додатком дипломи или фотокопија Уверења о дипломирању
 • Оригинал Извода из матичне књиге рођених са холограмом (или оверена фотокопија)
 • Индекс (купује се у школи на дан уписа)
 • 2 ШВ обрасца (добијају се у школи при куповини индекса)
 • 2 идентичне фотографије (3,5цм x 4,5цм)
 • Доказ о уплати прве рате школарине (30000,00 динара (прималац: Висока ИЦТ школа; сврха уплате:прва рата школарине; рачун: 840-2026666-90; позив на број: 11-1-0000-00)

ВАЖНА НАПОМЕНА:
У време уписа у просторијама Школе неће бити организован рад издвојеног шалтера Поште, тако да се све неопходне уплате морају извршити нa другом месту пре процедуре уписа.

 

 
 
21.9.2019.

Сви кандидати који су конкурисали за упис на мастер студије су стекли право уписа без пријемног испита. Упис ће се обавити према претходно објављеном плану уписа 28. септембра од 8 до 14 часова у Студентској служби Школе. Све додатне информације могу се добити у Студентској служби (имејл: studentska.sluzba@ict.edu.rs , телефон: 3290-828)


Потребна документа приликом пријављивања на мастер студије:

 •     Лична карта на увид и фотокопија личне карте ( личне карте са чипом се могу очитати и штампати у Школи приликом предаје документа )
 •     Пријава за мастер студије (документ)
 •     Фотокопија дипломе (I степен високог образовања) или фотокопија Уверења о дипломирању и оригинал на увид)
 •     Фотокопија извода из матичне књиге рођених са холограмом и оригинал на увид
 •     Потврда о уплати трошкова пријаве на конкурс у износу од 4000,00 динара - по студијском програму (прималац: Висока ИЦТ школа; сврха уплате:трошкови пријаве на конкурс; рачун: 840-2026666-90; позив на број: 19-0-000-00)

 

 

 

Термини уписа за школску 2019/20. годину
мастер струковне студије

 

Датум

Време

Пријем докумената

20-21. септембар

10.00 - 14.00

Листа пријављених кандидата

21. септембар

20.00

Пријемни испит (уколико буде пријемног испита)

23. септембар

                          17:00

 

 

Објављивање прелиминарне ранг листе

24. септембар

10.00

Приговори на ранг листу директору Школе у писаној форми

25. септембар

до 10.00

Саопштавање решења приговора

25. септембар

12.00

Приговори Савету Школе у писаној форми

26. септембар

до 12.00

Саопштавање решења приговора од стране Савета школе

26. септембар

16.00

Објављивање коначне ранг листе

26. септембар

18.00

Упис

28.
септембар

 

08:00-14:00

 

Презентације изборних предмета

28.
септембар

11:00-13:00

 

Пријава предмета

од 28. септембра до 1.
октобра

ВАЖНО: Последњег дана
пријаве, Студентски web сервис
биће отворен до 20:00 часова.

Почетак наставе

7. октобар

по распореду