Општа обавештења 

У школској скриптарници могу се купити мајице и качкети са штампаним обележјима Високе ICT школе.Цене: мајица - 500 динара; качкет - 300 динара.

Школски Е- learning сервис представља систем за интерактивно учење који се користи за реализацију е-курсева из предмета на којима се овај вид наставе комбинује са класичним облицима наставе.
Упис на активне курсеве студенати сами обављају уз договор са предметним наставником. На курс могу да се упишу сви студенти који су пријављени на предмет. Да би се упис обавио, потребно је да сви студенти имају активне школске имејл налоге.
По обављеном упису, студенти добијају кориснички налог (корисничко име и лозинку) за приступ сервису, а затим приступају курсу на који су уписани.

На свечаном пријему студената прве године, свим студентима подељени су налози (корисничко име и шифра) за приступ сервисима Школе и активирање школског e-mail налога. За помоћ приликом првог приступа погледајте Упутство за приступ сервисима Школе и активирање e-mail налога.

Као што је већ раније објављено, сви студенти школе треба да активирају школски e-mail налог приступе сервисима Школе како би били у могућности да користе исте.

Испити за први испитни рок после слушања предмета се пријављују аутоматски за све студенте, што значи да те испите не пријављују студенти. За свако наредно полагање испити се пријављују и плаћају у свим испитним роковима до почетка наставе из тих предмета у наредној школској години.

Са жељом да обезбедимо трајну везу са нашим бившим студентима, и добијемо повратне информације о оцени ваших компетенција при запошљавању, креирали смо интернет страницу http://alumni.ict.edu.rs

Ова страница је намењена креирању ажурне базе података о нашим бившим студентима. Верујемо да ћете наћи времена да о свим променама личних података и података о вашем новом послу, нове информације поделите са нама и свим својим колегама.

Најчешће постављана питања у вези студирања на основним студијама...

Најчешће постављана питања у вези студирања на специјалистичким студијама...

Најчешће постављана питања у вези студирања на мастер студијама...