Ценовник | Студирање | Одсек Висока ICT школа

Ценовник 

Цене услуга за 2020/ 2021. школску годину
Рачун Академије: 840-2119666-62

Молба за закаснелу пријаву (испита, предмета и слично)

2200 дин.

Остале молбе*

1400 дин.

*осим молбe за прелазак у статус мировања којa се не наплаћујe

Испитна пријава (за оне студенте који плаћају
пријаву испита)

700 дин.

Трошкови признавања испита (по признатом испиту)

1700 дин.

Трошкови издавања дупликата индекса

2200 дин.

Трошкови исписивања из школе

2200 дин.

Издавање уверења о положеним испитима и наставног
плана и програма за студенте који су дипломирали

2200 дин.

Трошкови израде дипломе

5000 дин.

Трошкови обраде захтева за продужетак рока за завршетак студија
(основне и специјалистичке студије)

5500 дин.

 

 

Школарина за основне студије

 

Цена 1 ЕСПБ

1500 дин.

Школарина за 60 ЕСПБ

90000 дин.

Школарина за стране студенте за 60 ЕСПБ

1000 EUR

Школарина за специјалистичке студије

Цена 1 ЕСПБ

1850 дин.

Школарина за 60 ЕСПБ

111000 дин.

1. рата при упису

30000 дин.

2. рата од 10. до 15. јануара

27000 дин.

3. рата од 10. до 15. марта

27000 дин.

4. рата од 10. до 15. маја

27000 дин.

Школарина за стране студенте за 60 ЕСПБ

1200 EUR

Школарина за мастер студије

Цена 1 ЕСПБ

1850 дин.

Школарина за 60 ЕСПБ

111000 дин.

1. рата при упису

30000 дин.

2. рата од 10. до 15. јануара

27000 дин.

3. рата од 10. до 15. марта

27000 дин.

4. рата од 10. до 15. маја

27000 дин.

 

Школарина за основне студије плаћа се у ратама ако је износ Школарине преко 22500 динара

 

за Школарину преко  90000 динара и више

1. рата при упису

22500 дин.

2. рата од 10. до 15. јануара

22500 дин.

3. рата од 10. до 15. марта

22500 дин.

4. рата од 10. до 15. маја

22500 дин.

5. рата од 10. до 15. августа преостали износ преко 90000

.

 

за Школарину од 67500 до 90000 динара

1. рата при упису

22500 дин.

2. рата од 10. до 15. јануара

22500 дин.

3. рата од 10. до 15. марта

22500 дин.

4. рата од 10. до 15. маја преостали износ преко 67500

.

 

за Школарину од 45000 до 67500 динара

1. рата при упису

22500 дин.

2. рата од 10. до 15. јануара

22500 дин.

3. рата од 10. до 15. марта износ преко 45000 динара

 

 

за Школарину од 22500 до 45000 динара

1. рата при упису

22500 дин.

2. рата од 10. до 15. јануара износ преко 22500 дин.

 

 

Редовна уплата школарине је услов за излазак на испите у наредним роковима (роковима који следе иза термина за уплату рате).

 

Приликом уплаћивања, обавезно упишите позив на број.

 

Од 4. марта 2021. године, на свакој уплатници се, осим рачуна Aкадемије 840-2119666-62, мора обавезно попунити и позив на број.
Правила формирања позива на број налазе се овде:

Дефинисање позива на број који студенти уписују приликом уплата на рачун Академије:

  • Рачун Академије: 840-2119666-62
  • Позив на број: 2-број-индекса (нпр. бр. индекса 57/09 онда је позив на број 2-57-09) осим у случају уплате за Cisco курс када је позив на број 2-50-број-индекса

Ако уплатилац нема индекс Академије тј. Одсека Високе школе за информационе и комуникационе технологије тада је позив на број 2-000

Студент је дужан да провери да ли је позив на број укуцан од стране службеника у пошти или у банци.