Ценовник | Студирање | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Ценовник 

Цене услуга за 2021/ 2022. школску годину
Рачун Академије: 840-2119666-62

Молба за закаснелу пријаву (испита, предмета и слично)

2200 дин.

Накнада за закаснели упис школске године (упис школске године након истека рока одређеног за упис године)

2200 дин.

Остале молбе*

1500 дин.

*осим молбe за прелазак у статус мировања којa се не наплаћујe

 

Испитна пријава (за оне студенте који плаћају пријаву испита)

800 дин.

Захтев за поништавање испита

2000 дин.

Трошкови признавања испита (по признатом испиту)

1700 дин.

Трошкови издавања дупликата индекса

2200 дин.

Трошкови исписивања из школе

1600 дин.

Издавање уверења о положеним испитима за студенте у активном статусу студирања

500 дин.

Издавање овереног наставног плана и програма за студенте који су у активном статусу студирања

1700 дин.

Издавање уверења о положеним испитима и овереног наставног плана и програма за студенте који су дипломирали или су у пасивном статусу студирања

2200 дин.

Издавање дупликата Уверења о стеченом високом образовању

2200 дин.

Трошкови израде дипломе и додатка дипломе на српском језику

5000 дин.

Захтев за издавање дупликата дипломе

2200 дин.

Трошкови обраде захтева за продужетак рока за завршетак студија (основне студије)

5500 дин.

Издавање нестандардних уверења (по посебном захтеву студента или бившег студента)

1000 дин.

Промена ментора након одобрене Испитне пријаве завршног/мастер рада

900 дин.

*Одлука Савета Академије АТУСС
 
Динамика плаћања за основне студије:

II рата школарине 10000 динара од 10. до 15. новембра
III рата школарине 10000 динара од 10. до 15. децембра
IV рата школарине 10000 динара од 10. до 15. јануара
V рата школарине 10000 динара од 10. до 15. фебруара
VI рата школарине 10000 динара од 10. до 15. марта
VII рата школарине 10000 динара од 10. до 15. априла
VIII рата школарине 9000 динара од 10. до 15. маја
IX рата (преостали износ преко 93000 динара) од 10. до 15. августа

Динамика плаћања за мастер студије:

II рата школарине 12000 динара од 10. до 15. новембра
III рата школарине 12000 динара од 10. до 15. децембра
IV рата школарине 12000 динара од 10. до 15. јануара
V рата школарине 12000 динара од 10. до 15. фебруара
VI рата школарине 12000 динара од 10. до 15. марта
VII рата школарине 12000 динара од 10. до 15. априла
VIII рата школарине 12000 динара од 10. до 15. маја
IX рата (преостали износ преко 114000 динара) од 10. до 15. августа
 

Цена једног ЕСПБ бода за основне студије је 1550,00 динара, a за мастер студије 1900,00 динара.

Мерила за утврђивање износа школарине на основним и мастер струковним студијама

Odluka o usvajanju visina skolarina za sk. 2022-2023. godinu.pdf

 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте за школску 2022/23. годину Одсека Висока ICT

Студијски програм

Висина школарине

Интернет технологије

93.000,00 дин

Комуникационе технологије

93.000,00 дин.

Поштанско-логистички системи

93.000,00 дин.

Банкарство и пословна информатика

93.000,00 дин.

Мрежно и софтверско инжењерство

114.000,00 дин.

 
Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије и мастер струковне студије за школску 2022/2023. годину.
 

Висина накнаде за полагање пријемног испита за школску 2022/2023. годину износи 3.000,00 динара.
Уколико кандидат полаже два пријемна испита, висина накнаде за полагање другог пријемног испита износи 2.000,00 динара.

 

Цене услуга за 2022/ 2023. школску годину
Рачун Академије: 840-2119666-62

Молба за закаснелу пријаву (испита, предмета и слично)

2200 дин.

Накнада за закаснели упис школске године (упис школске године након истека рока одређеног за упис године)

2200 дин.

Остале молбе*

1500 дин.

*осим молбe за прелазак у статус мировања којa се не наплаћујe

 

Испитна пријава (за оне студенте који плаћају пријаву испита)

800 дин.

Захтев за поништавање испита

2000 дин.

Трошкови признавања испита (по признатом испиту)

1700 дин.

Трошкови издавања дупликата индекса

2200 дин.

Трошкови исписивања из школе

1600 дин.

Издавање уверења о положеним испитима за студенте у активном статусу студирања

500 дин.

Издавање овереног наставног плана и програма за студенте који су у активном статусу студирања

1700 дин.

Издавање уверења о положеним испитима и овереног наставног плана и програма за студенте који су дипломирали или су у пасивном статусу студирања

2200 дин.

Издавање дупликата Уверења о стеченом високом образовању

2200 дин.

Трошкови израде дипломе и додатка дипломе на српском језику

5000 дин.

Захтев за издавање дупликата дипломе

2200 дин.

Трошкови обраде захтева за продужетак рока за завршетак студија (основне студије)

5500 дин.

Издавање нестандардних уверења (по посебном захтеву студента или бившег студента)

1000 дин.

Промена ментора након одобрене Испитне пријаве завршног/мастер рада

900 дин.

Од 4. марта 2021. године, на свакој уплатници се, осим рачуна Aкадемије 840-2119666-62, мора обавезно попунити и позив на број.
Уплату извршити на текући рачун:

АТУСС Београд, Старине Новака 24

Одсек Висока ICT школа, Здравка Челара 16, 11 000 Београд

Број рачуна: 840-2119666-62 са позивом на број 2 – број индекса студента.

Ако уплатилац нема индекс Академије тј. Одсека Високе школе за информационе и комуникационе технологије тада је позив на број 2-000

Студент је дужан да провери да ли је позив на број укуцан од стране службеника у пошти или у банци.

 

Динамика плаћања за основне студије:

II рата школарине 10000 динара од 10. до 15. новембра
III рата школарине 10000 динара од 10. до 15. децембра
IV рата школарине 10000 динара од 10. до 15. јануара
V рата школарине 10000 динара од 10. до 15. фебруара
VI рата школарине 10000 динара од 10. до 15. марта
VII рата школарине 10000 динара од 10. до 15. априла
VIII рата школарине 9000 динара од 10. до 15. маја
IX рата (преостали износ преко 93000 динара) од 10. до 15. августа

Динамика плаћања за мастер студије:

II рата школарине 12000 динара од 10. до 15. новембра
III рата школарине 12000 динара од 10. до 15. децембра
IV рата школарине 12000 динара од 10. до 15. јануара
V рата школарине 12000 динара од 10. до 15. фебруара
VI рата школарине 12000 динара од 10. до 15. марта
VII рата школарине 12000 динара од 10. до 15. априла
VIII рата школарине 12000 динара од 10. до 15. маја
IX рата (преостали износ преко 114000 динара) од 10. до 15. августа
 

Цена једног ЕСПБ бода за основне студије је 1550,00 динара, a за мастер студије 1900,00 динара.

Мерила за утврђивање износа школарине на основним и мастер струковним студијама

Odluka o usvajanju visina skolarina za sk. 2022-2023. godinu.pdf