Kонференција Future is now 

У суботу, 18. новембра 2017. године, на Економском факултету у Београду, одржаће се друга конференција Future Is NOW, догађај од великог значаја за информисаност младих о актуелним технологијама и методима у модерном окружењу највећих компанија у земљи и региону.

Основна мисија конференције је подстицање иновативности, проактивности и предузетништва младих, кроз представљање модерних, савремених техника и технологија које имају широку примену у највећим, најсавременијим и најуспешнијим компанијама у Србији, али и оних које ће своју примену наћи у блиској будућности.

Говорници конференције биће представници топ менаџмента највећих компанија у Србији који ће предочити примере из свог пословања кроз панел дискусије и посебне студије случаја које су компаније имплементирале или планирају да спроведу у будућности. Детаљније информације се могу наћи на линку http://www.futureisnow.rs/