ТЕРМИНИ ЗА УПИС ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

ТЕРМИНИ ЗА УПИС ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

 

Пријем захтева и упис школскe 2018/19. годинe вршиће се у Студентској служби Школе.

 

Пријем захтева за преласке са високих школа

30. август и 31. август

9:00-14:00

Пријем захтева за прелазак на нови наставни план

Пријем захтева за паралелно студирање

Упис студената који прелазе са високих школа

10. септембар

9:00-14:00

 

Упис студената који прелазе на нови наставни план

Упис студената на паралелно студирање

Објављивање јединствених ранг листа за финансирање из буџета у другој и трећој години по студијским програмима за школску 2018/19. годину

 

24. септембар

 

10:00

 

Презентација предмета друге и треће године

24. септембар

(Детаљније о презентацији предмета друге и треће године погледајте у прилогу, на дну чланка)

Пријава предмета

 

24.-28. септембра

ВАЖНО: Последњег дана пријаве Студентски web сервис биће отворен до 20:00 часова

Подношење приговора на ранг листу

25. септембар

8:00-10:00

Обавештавање о решењима приговора

25. септембар

12:00

Објављивање коначне ранг листe за финансирање из буџета у другој и трећој години по студијским програмима за школску 2018/19. годину

 

25. септембар

17:00

 

УПИС ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНE

(студенти специјалистичких и мастер струковних студија могу уписати школску 2018/19. годину у свим наведеним терминима)

 

28.9. од 10 до 14h - ИТ

1.10. од 10 до 14h - ИТ

2.10. од 10 до 14h - ИТ

3.10. од 10 до 14h - КТ

4.10. од 10 до 14h - ТК

5.10.од 10 до 14h - ТК

8.10 од 12 до 17h - ПЛС

9.10 од 12 до 17h - ПБТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаснели упис свих студената послe 9. октобра вршиће се уз надокнаду од 2.200 динара, најкасније до 16. oктобра.

Упис је обавезан за све студенте.