Термини и документација за упис школске 2019/20. године  

- Пријем захтева и упис школскe 2019/20. годинe вршиће се у Студентској служби Школе по распореду које можете видети у прилогу.  

- Благовремено обавештавамо студенте да пре уписа школске 2019/20. године измире сва задужења за школску 2018/19. годину (школарина, испити, молбе..), као и да задужења могу проверити:

 

1. Путем студентског web сервиса

2. Постављањем питања студентској служби studentska.sluzba@ict.edu.rs са школског мејл налога

3. У студентској служби (oбавезно понети индекс).

 

- Студенти ће у периоду уписа школске 2019/20. године (од 27.9. до 8.10.) питања моћи да поставе само путем школског мејл налога. На питања ће накнадно бити одговорено.

- Документација потребна за упис студената старијих година у школску 2019/20. годину

  

Документација потребна за упис школске 2019/20. године за студенте основних струковних студија - БУЏЕТ:

 

- Индекс

- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)

 

Упутство за попуњавање ШВ обрасца за основне струковне студије можете погледати овде.

 

Документација потребна за упис школске 2019/20. године за студенте основних струковних студија -САМОФИНАНСИРАЊЕ:

 

- Индекс

- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)

- Доказ о уплати I рате школарине у износу од 22.500,00 динара (број рачуна 840-2026666-90, сврха уплате I рата школарине, позив на број 11-1-број индекса).

 

Упутство за попуњавање ШВ обрасца за основне струковне студије можете погледати овде.

 

Документација потребна за упис школске 2019/20. године за студенте специјалистичких струковних студија:

 

- Индекс

- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)

 

Упутство за попуњавање ШВ обрасца за специјалистичке струковне студије можете погледати овде.

 

Документација потребна за упис школске 2019/20. године за студенте мастер струковних студија:

 

- Индекс

- 2 ШВ обрасца (преузимају се на дан уписа у студентској служби и не наплаћују се)

- Доказ о уплати I рате школарине у износу од 30.000,00 динара (број рачуна 840-2026666-90, сврха уплате I рата школарине, позив на број 11-1-број индекса).

 

Упутство за попуњавање ШВ обрасца за мастер струковне студије можете погледати овде.