Рок за плаћање школарине 

Рок за плаћање четврте рате школарине продужен је до 1.6.2019.

Такође, тај рок важи и за плаћање школарине за студенте који се финансирају из буџета а пријавили су више од 60 ЕСПБ бодова.