Рок за плаћање четврте рате школарине 

Рок за плаћање четврте рате школарине продужен је до 10.6.2020. године.

Такође, тај рок важи и за плаћање школарине за студенте који се финансирају из буџета, а пријавили су више од 60 ЕСПБ бодова.