Рок за одбрану завршних радова  

Студенти основних, специјалистичких и мастер струковних студија завршне радове у школској 2019/20. години могу најкасније одбранити до 12. октобра.