Рок за измирење задужења за буџетске студенте | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Рок за измирење задужења за буџетске студенте 

Студенти који се финансирају из буџета (а пријавили су више од 60 ЕСПБ бодова) задужења за школарину треба да измире најкасније до 15. маја.
 
 

Уплату извршити на текући рачун:

АТУСС Београд, Старине Новака 24

Одсек Висока ICT школа, Здравка Челара 16, 11 000 Београд

Сврха уплате: Школарина

Број рачуна: 840-2119666-62 са позивом на број 2 – број индекса студента.