Рок за измирење задужења за буџетске студенте 

Студенти који се финансирају из буџета, а који су пријавили више од 60 ЕСПБ бодова, потребно је да измире задужења за школарину најкасније до 1. јуна.

 

НАПОМЕНА: Буџетски студенти који не измире задужења за школарину до 1. јуна биће блокирани и неће моћи да полажу испите у јунском испитном року.