Рок за измирење VIII рате школарине | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Рок за измирење VIII рате школарине 

У периоду од 10. до 15. маја студенти основних струковних студија потребно је да измире VIII рату школарине у износу од 9000 динара (тј. задужења за школарину до 93000 динара).
 
У истом периоду студенти мастер струковних студија потребно је да измире VIII рату школарине у износу од 12000 динара (тј. задужења за школарину до 114000 динара).
 

Уплату извршити на текући рачун:

АТУСС Београд, Старине Новака 24

Одсек Висока ICT школа, Здравка Челара 16, 11 000 Београд

Сврха уплате: VIII рата школарине

Број рачуна: 840-2119666-62 са позивом на број 2 – број индекса студента.

 
НАПОМЕНА: Студенти који до сада нису измирили претходне рате школарине могу то учинити у току априла.