Рок за измирење школарине за студенте који се финансирају из буџета 

Рок за измирење школарине за студенте који се финансирају из буџета, а који су пријавили више од 60 ЕСПБ бодова, је 15. 5. 2019. године.