Рок за измирење школарине | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Рок за измирење школарине 

Студенти основних струковних студија (којима је школарина већа од 93000 динара) преостали износ исте потребно је да измире у периоду од 10. до 15. августа.


Студенти мастер струковних студија (којима је школарина већа од 114000 динара) преостали износ исте потребно је да измире у периоду од 10. до 15. августа.


Уплату извршити на текући рачун:


АТУСС Београд, Старине Новака 24


Одсек Висока ICT школа, Здравка Челара 16, 11 000 Београд


Сврха уплате: Школарина


Број рачуна: 840-2119666-62 са позивом на број 2 – број индекса студента.