Рок за измирење IV рате школарине 

Рок за измирење IV рате школарине je до 1. марта. Студенти који до сада нису измирили III рату школарине могу то учинити у току фебруара.