Рок за измирење III рате школарине | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Рок за измирење III рате школарине 

У периоду од 10. до 15. марта студенти основних струковних студија потребно је да измире III рату школарине у износу од 23000 динара.

У истом периоду студенти мастер струковних студија потребно је да измире III рату школарине у износу од 28000 динара.

 

Уплату извршити на текући рачун:

АТУСС Београд, Старине Новака 24

Одсек Висока ICT школа, Здравка Челара 16, 11 000 Београд

Сврха уплате: III рата школарине

Број рачуна: 840-2119666-62 са позивом на број 2 – број индекса студента.