Рок пријаве/одјаве предмета за III триместар 

Предмети из III триместра могу се пријавити/одјавити уз молбу најкасније до 25. марта. Молба за закаснелу пријаву/одјаву предмета плаћа се 2200 динара (број рачуна 840-2026666-90, сврха уплате Закаснела пријава/одјава предмета, позив на број 16-0-број индекса).