Пример правилно попуњене уплатнице за пријаву испита | | Одсек Висока ICT школа

Пример правилно попуњене уплатнице за пријаву испита 

Пример правилно попуњене уплатнице за пријаву испита можете видети у прилогу.