Предлог листа за кредите и стипендије 

У прилогу се налазе предлози листа за кредите и стипендије. 
 
Кандидати су сортирани по абецедном реду и за сваког су приказани основни матични подаци, елементи за за бодовање, укупан број бодова, као и описна порука.  Најнижи број бодова за одобрени студентски кредит је 10,00.
 
Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ, кандидати треба да доставе ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ студентској служби најкасније до 14. децембра. Образац за приговоре преузима се у студентској служби.
 
ПРИГОВОРИ КОЈИ НИСУ ДОКУМЕНТОВАНИ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ!
 
Информације о бесплатном студентском текућем рачуну можете погледати у прилогу.