Одлука о реализацији предиспитних обавеза 

На I седници Наставног већа, одржаној 17.10.2013. разматрани су проблеми у реализацији условних предиспитних обавеза и усвојена је следећа Одлука:

"Условне предиспитне обавезе могу се надокнађивати искључиво у току триместра у коме се реализује настава из предмета и то у договору са предметним наставником. Изузетно, једна елиминаторна предиспитна обавеза која се редовно остварује у последњој недељи наставе, може да се надокнади и у првој недељи испитног рока који следи непосредно након триместра, под истим условима као и током триместра''.