Обавештење o конкурсу за пријем студената старијих година у установу студентски центар "Београд" за школску 2020/21. годину 

Обавештење o конкурсу за пријем студената старијих година у установу студентски центар "Београд" за школску 2020/21. годину налази се у прилогу.