Линкови за снимке презентација предмета друге и треће године смера ИТ 

Снимак презентације предмета за другу годину студија ИТ:
https://drive.google.com/file/d/1-5l2EX_OQcPAjRQRUQsd0zSSCKrt1JTC/view?u...

Снимак презентације предмета за трећу годину студија ИТ:
https://drive.google.com/file/d/1UYvxj4YW2kXwJy_87fEHnxjzuEJB3Bt9/view?u...