Корекција рока за одбрану завршних радова | | Одсек Висока ICT школа

Корекција рока за одбрану завршних радова  

Студенти основних, специјалистичких и мастер струковних студија завршне радове у школској 2020/21. години могу најкасније одбранити до 30. септембра.