Исплатне листе за кредите и стипендије  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије најавило је исплату за новембар и децембар 2018. године, са почетком од 1.2.2019. године.
 
У прилогу се налазе исплатне листе за одобрене студентске кредите и за одобрене студентске стипендије. Средства ће бити уплаћена на отворене текуће рачуне корисника у UniCredit банци.
 
Уколико студент нема менично покриће, потребно је да документацију (исправно попуњену МЕНИЦУ, Образац бр. 6 - ИЗЈАВУ ЖИРАНТА и очитану личну карту жиранта) проследи рефентима UniCredit банке.
 

За евентуална обавештења можете се обратити на адресу UniCredit банке, Тиму за ученичке и студентске кредите и стипендије, ул. Др Милутина Ивковића бр.2а, 11040 Београд, на телефоне 011/3691-015 или путем e-mail адресе studenti@unicreditgroup.rs. Студентски сајт http://studenti.unicreditbank.rs