Друга рата школарине 

Рок за измирење друге рате школарине је до 15. јануара 2020. године.