Документација потребна за упис школске 2022/23. године | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Документација потребна за упис школске 2022/23. године 

Све важне информацијe које се тичу уписа школске 2022/23. године (пријава предмета, уписи) налазе се у Календару уписних активности

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Документација потребна за упис школске 2022/23. године за студенте основних струковних студија - БУЏЕТ:

- Индекс;
- ШВ -20 образац (попуњава се пре уписа на студентском web сервису);

 

Документација потребна за упис школске 2022/23. године за студенте основних струковних студија - САМОФИНАНСИРАЊЕ

- Индекс;
- ШВ -20 образац (попуњава се пре уписа на студентском web сервису);
- Доказ о уплати I рате школарине у износу од 24.000,00 динара (број рачуна 840-2119666-62, сврха уплате I рата школарине, позив на број 2-број индекса студента).

НАПОМЕНА: Упутство за пријаву предмета и попуњавање ШВ-20 обрасца налази се на линку.

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Документација потребна за упис школске 2022/23.. године за студенте мастер струковних студија:

- Индекс;
- ШВ -20 образац (попуњава се пре уписа на студентском web сервису);
- Доказ о уплати I рате школарине у износу од 30.000,00 динара (број рачуна 840-2119666-62, сврха уплате I рата школарине, позив на број 2-број индекса студента).

НАПОМЕНА: Упутство за пријаву предмета и попуњавање ШВ-20 обрасца налази се на линку.