Динамика плаћања школарине за школску 2021/22. годину | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Динамика плаћања школарине за школску 2021/22. годину 

Динамика плаћања за основне студије:

II рата школарине 10000 динара од 10. до 15. новембра
III рата школарине 10000 динара од 10. до 15. децембра
IV рата школарине 10000 динара од 10. до 15. јануара
V рата школарине 10000 динара од 10. до 15. фебруара
VI рата школарине 10000 динара од 10. до 15. марта
VII рата школарине 10000 динара од 10. до 15. априла
VIII рата школарине 9000 динара од 10. до 15. маја
IX рата (преостали износ преко 93000 динара) од 10. до 15. августа

Динамика плаћања за мастер студије:

II рата школарине 12000 динара од 10. до 15. новембра
III рата школарине 12000 динара од 10. до 15. децембра
IV рата школарине 12000 динара од 10. до 15. јануара
V рата школарине 12000 динара од 10. до 15. фебруара
VI рата школарине 12000 динара од 10. до 15. марта
VII рата школарине 12000 динара од 10. до 15. априла
VIII рата школарине 12000 динара од 10. до 15. маја
IX рата (преостали износ преко 114000 динара) од 10. до 15. августа
 

Цена једног ЕСПБ бода за основне студије је 1550,00 динара, a за мастер студије 1900,00 динара.

Комплетан Ценовник услуга за школску 2021/22. годину биће ускоро објављен.