У циљу спречавања ширења вирса Covid 19 

Подсећамо да је, у циљу спречавања ширења вирса Covid 19, обавеза студентаа да прођу дезобаријеру на улазу, да носе заштитне маске, као и да све време боравка у згради одсека држе дистанцу од најмање два метра.