Реализација oline наставе 

Online настава се изводи по распореду наставе који је објављен на https://www.ict.edu.rs/studiranje/raspored_nastave