Предмет Cloud сервиси реализоваће се у трећем триместру | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Предмет Cloud сервиси реализоваће се у трећем триместру 

Услед промене наставника, предмет Cloud сервиси (на мастер студијама) реализоваће се у трећем триместру.