Прeдмет Базе Података 

Студенти који слушају прeдмет Базе Података на смеру КТ, могу пронаћи материјале и обавештења на сајту kursevi.ict.edu.rs на локацији Internet Tehnologije - I god - Baze Podataka