Недоступност школских сајтова 

Због рутинских радова и припрема за нову школску годину сајтови школе ће током распуста повремено бити недоступни.