Анкете о педагошким квалитетима наставника и сарадника | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Анкете о педагошким квалитетима наставника и сарадника 

До недеље 12.2. 2023. студентима ће бити доступне електронске анонимне Анкете о педагошким квалитетима наставника и сарадника за предмете које су слушали у првом триместру академске 2022/23. године.

Приступ онлајн анкетама је доступан преко линка: https://ankete.ict.edu.rs

Попуњавање анкета је значајно за унапређење квалитета наставе и молимо вас да анкете попуните у предвиђеном року.