Рок за измирење задужења за буџетске студенте | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Рок за измирење задужења за буџетске студенте 

Студенти који се финансирају из буџета, а који су пријавили више од 60 ЕСПБ бодова потребно је да измире задужења за школарину најкасније до 15. јануара.