Резултати пријаве на конкурс за учешће на јесењој школи Аutumn Тech School у Марибору | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Резултати пријаве на конкурс за учешће на јесењој школи Аutumn Тech School у Марибору 

Резултати пријаве на конкурс за учешће на јесењој школи Аutumn Тech School у Марибору се могу наћи на следећем линку.