Предлог листа за кредите и стипендије и рок за подношење приговора | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Предлог листа за кредите и стипендије и рок за подношење приговора 

Утврђен је НОВИ предлог листе кандидата - ранг листе, за студентске кредите и стипендије, под бројем 06-00-19/2022-05 од 12.12.2022. године.

У прилогу се налази нов извод из предлога листе за кредите и стипендије.

Кандидати су сортирани по абецедном реду и за сваког су приказани основни матични подаци, елементи за за бодовање, укупан број бодова, као и описна порука. Најнижи број бодова за одобрени студентски кредит је 10,51.

Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ, кандидати треба да доставе ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ студентској служби, најкасније до 22.12.2022. године (до 13 часова).

Образац за приговоре налази се у прилогу, а можете исти преузети и у студентској служби.

ПРИГОВОРИ КОЈИ НИСУ ДОКУМЕНТОВАНИ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ!

НАПОМЕНА:

Студенти којима је први пут одобрен кредит потребно је да студентској служби благовремено, а најкасније до 8. фебруара предају следећу документацију:

  • Исправно попуњену МЕНИЦУ (попуњену према упутству са полеђине обрасца бр. 6);
  • Образац бр. 6 - ИЗЈАВУ ЖИРАНТА (који се налази у прилогу);
  • Очитану личну карту жиранта.

Студенти, којима је одобрен студентски кредит/стипендија у обавези су да посете најближу експозитуру УНИКРЕДИТ БАНКЕ и да отворе текући рачун на који ће се уплаћивати студентски кредит или стипендија. Треба да понесу ИНДЕКС и важећу личну карту.