План презентације изборних предмета – Основне студије | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

План презентације изборних предмета – Основне студије 

Одсек Висока школа за информанионе и комуникационе технологије

План презентације изборних предмета и модула – Основне студије

Прва година- 11.09. 2023. у онлајн окружењу

Студијски програми Време
Поштанско логистички системи 9:00
Комуникационе технологије 11:00
Интернет технологије 13:00

Друга и трећа година – 22.09.2023. у онлајн окружењу

Студијски програм и приступни параметри Друга година Трећа година
Банкарство и пословна информатика 09:00 – 10:00 10:00 – 11:00
Поштанско-логистички системи 11:00 – 12:00 12:00 – 13:00
Комуникационе технологије 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00
Интернет технологије 15:00 – 17:00 17:00 – 18:00