Конкурс за демонстратора | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Конкурс за демонстратора 

У току је конкурс за избор једног кандидата у звање демонстратора за ужу област Телекомуникације и ангажовање ван радног односа за школску 2022/2023. годину. Детаље конкурса можете наћи у документу.