Конкурс - пријем студената старијих година у установу студентски центар "Београд" | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Конкурс - пријем студената старијих година у установу студентски центар "Београд" 

Обавештење o конкурсу за пријем студената старијих година у установу студентски центар "Београд" за школску 2022/23. годину налази се у прилогу.