Календар уписних активности за школску 2023/24. годину | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Календар уписних активности за школску 2023/24. годину 

Пријем захтева и упис у школску 2023/2024. годинe вршиће се у студентској служби.

Пријем захтева за преласке са високих школа
Пријем захтева за прелазак на нови наставни план
Пријем захтева за промену студијског програма
Пријем захтева за прелазак на мастер струковне студије на основу завршених спец. студија
од 4.9. до 25. 9. (радним данима)
10:00-13:00
Упис студената на основу примљених захтева Студенти који су предали захтеве благовремено ће бити обавештени о термину уписа у шк. 2023/24. год.
Објављивање јединствених ранг листа за финансирање из буџета у другој и трећој години по студијским програмима за школску 2023/24. годину
Објављивање јединствених ранг листа за финансирање из буџета за другу годину на мастер студијском програму Мрежно и софтверско инжињерство за школску 2023/24. годину
26.9. до 16:00
27.9. до 16:00
Подношење приговора на ранг листу за основне студије
Подношење приговора на ранг листу за мастер студије
27. 9. 08:00-10:00
28. 9. 08:00-10:00
Обавештавање о решењима приговора 27. 9.
до 12:00
Објављивање коначне ранг листe за финансирање из буџета у другој и трећој години по студијским програмима за школску 2023/24. годину
Објављивање коначне ранг листe за финансирање из буџета за другу годину на мастер студијском програму Мрежно и софтверско инжeњерство за школску 2023/24. годину
27.9. до 17:00
28.9. до 17:00
Презентација изборних предмета
Прве године
Друге и треће године основних студија
(онлајн)
11.09.
22.9. (по распореду)
Пријава предмета – основне студије
Прва година
Друга и трећа година
 
11.09.-18.09 (до 20.00)
22-26.9. (до 20:00)
Презентација предмета мастер студија 3.10. од 18.00 до 20.00
Пријава предмета – мастер студије 4-5.10. (до 20:00)
УПИС У ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ
БУЏЕТ
ОСНОВНЕ/МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
2.10.-6.10.
10:00-14:00
УПИС У ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ
САМОФИНАНСИРАЊЕ
ОСНОВНЕ/МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
9.10.-31.10. (радним данима)
10:00-14:00

Напомена:

  • Закаснели упис свих студената послe 31.10. вршиће се уз надокнаду од 2.500 динара, најкасније до 17.11.2023.
  • Закаснела пријава предмета основних студија после 1.10. вршиће се уз надокнаду од 2.500 динара, најкасније до 10.10. 2023.
  • Закаснела пријава предмета мастер студија после 5.10.2023. вршиће се уз надокнаду од 2.500 динара, најкасније до 10.10.2023.