Контакт | Одсек Висока ICT школа

Контакт 

  •  Здравка Челара 16,11000 Београд,Србија
  •  +381(11) 3290 828
  •  +381(11) 3290 650
  •   Локација на мапи
  •  Број рачуна:840-2026666-90