Контакт | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Контакт 

  •  Здравка Челара 16,11000 Београд,Србија
  •  +381(11) 3290 828
  •  +381(11) 3290 650
  •   Локација на мапи
  •  Број рачуна:840-2119666-62