Информације и допуне предмета 

Потребана документа приликом пријављивања на доквалификацију (допуна до 180 ЕСПБ)

 • фотокопија дипломе,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • извод из матичне књиге венчаних (за кандидаткиње које су промениле презиме).
 • оl>

   

  Документа се подносе у студентској служби Школе.

   

  • Доквалификација за инжењере саобраћаја за ПТТ саобраћај који су стекли то звање у Вишој техничкој ПТТ школи по наставним плановима из 2001. године (школовање у трајању од 5 семестара)
  Предмети за допуну до 180 ЕСПБ
  Назив предмета Триместар у коме се слуша
  Електронске поштанске услуге (са пројектом) трећи
  Стратегијски менаџмент први
  Завршни рад

  Школарина износи 41.075 динара и плаћа се у три рате:

  • при упису 16.500 динара
  • од 10. до 15. јануара 12.000 динара
  • од 10. до 15. марта 12.575 динара

  Након положених свих испита (допуне до 180ЕСПБ) стиче се звање струковни инжењер саобраћаја (I степен високог образовања струковних студија).

  • Доквалификација за инжењере саобраћаја за ПТТ саобраћај који су стекли то звање у Вишој техничкој ПТТ школи по наставним плановима из 1993, 1991. и 1990. године (школовање у трајању од 5 семестара)
  Предмети за допуну до 180 ЕСПБ
  Назив предмета Триместар у коме се слуша
  Електронске поштанске услуге (са пројектом) трећи
  Стратегијски менаџмент први
  Пословне комуникације први
  TCP/IP архитектура трећи

  Школарина износи 50.350 динара и плаћа се у три рате:

  • при упису 16.500 динара
  • од 10. до 15. јануара 17 000 динара
  • од 10. до 15. марта 16.850 динара

  Након положених свих испита (допуне до 180ЕСПБ) стиче се звање струковни инжењер саобраћаја (I степен високог образовања струковних студија).

  • Доквалификација за инжењере саобраћаја за ПТТ саобраћај који су стекли то звање у Вишој техничкој ПТТ школи по наставним плановима из 1987. и 1989. године (школовање у трајању од 4 семестра)
  Предмети за допуну до 180 ЕСПБ
  Назив предмета Триместар у коме се слуша
  Електронске поштанске услуге (са пројектом) трећи
  Еколошки менаџмент други
  Стратегијски менаџмент први
  Енглески језик 1 први
  Економија први
  Пословне комуникације први
  TCP/IP архитектура трећи
  Практикум из примене рачунара први
  Банкарство и платни промет трећи

  Школарина износи 80.825 динара и плаћа се у четири рате:

  • при упису 16.500 динара
  • од 10. до 15. јануара 22.000 динара
  • од 10. до 15. марта 22.000 динара
  • од 10. до 15. маја 20.325 динара

  Након положених свих испита (допуне до 180ЕСПБ) стиче се звање струковни инжењер саобраћаја (I степен високог образовања струковних студија).

  • Доквалификација за инжењере електротехнике за телекомуникације који су стекли то звање у Вишој техничкој ПТТ школи по наставним плановима из 2001. године (школовање у трајању од 5 семестара).
  Предмети за допуну до 180 ЕСПБ
  Назив предмета Триместар у коме се слуша
  Мрежни уређаји трећи
  Антене други
  Завршни рад

  Школарина износи 38.425 динара и плаћа се у две рате:

  • при упису 16.500 динара
  • од 10. до 15. јануара 21.925 динара

  Након положених свих испита (допуне до 180ЕСПБ) стиче се звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства (I степен високог образовања струковних студија).

  • Доквалификација за инжењере електротехнике за телекомуникације који су стекли то звање у Вишој техничкој ПТТ школи по наставним плановима из 1993, 1991. и 1990. године (школовање у трајању од 5 семестара).
  Предмети за допуну до 180 ЕСПБ
  Назив предмета Триместар у коме се слуша
  Мобилне телекомуникације други
  Пословне комуникације други
  TCP/IP архитектура трећи
  Мрежни уређаји трећи
  Антене други

  Школарина износи 55.650 динара и плаћа се у три рате:

  • при упису 16.500 динара
  • од 10. до 15. јануара 20.000 динара
  • од 10. до 15. марта 19.150 динара

  Након положених свих испита (допуне до 180ЕСПБ) стиче се звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства (I степен високог образовања струковних студија).

  • Доквалификација за инжењере електротехнике за телекомуникације који су стекли то звање у Вишој техничкој ПТТ школи по наставним плановима из 1987. и 1989. године (школовање у трајању од 4 семестра).
  Предмети за допуну до 180 ЕСПБ
  Назив предмета Триместар у коме се слуша
  Телекомуникационе мреже други
  Енглески језик 1 први
  Мобилне телекомуникације други
  Оптичке телекомуникације први
  Пословне комуникације други
  TCP/IP архитектура трећи
  Практикум из примене рачунара први
  Транспортни системи трећи
  Мрежни уређаји трећи
  Антене други

  Школарина износи 90.100 динара и плаћа се у четири рате:

  • при упису 16.500 динара
  • од 10. до 15. јануара 25.000 динара
  • од 10. до 15. марта 25.000 динара
  • од 10. до 15. маја 23.600 динара

  Након положених свих испита (допуне до 180ЕСПБ) стиче се звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства (I степен високог образовања струковних студија).