MikroTik сертификати 

 

Висока ICT школа, као MikroTik академија, у сарадњи са CBRZNET-ом, као MikroTik сетрификованим тренинг центром, нуди обуке за стицање МикроТик индустријских сертификата.

Обука, која укључује и полагање за сертификат, траје по правилу 3 дана (до 30 сати). Реализује се у просторијама Високе ICT школе. Полазницима је на располагању сва потребна опрема за обуку.

Курс ће се одржавати ако се пријави најмање 10 полазника.

Пријављивање за обуку се обавља путем е-маил-а: mikrotik@ict.edu.rs

Цена за обуку за стицање основног MikroTik сертификата, MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) je 300 Eur-a.

Цена за обуку за стицање инжењерских MikroTik сертификата MTCRE* (MikroTik Certified Routing Engineer), MTCWE* (MikroTik Certified Wireless Engineer), MTCTCE* (MikroTik Certified Traffic Control Engineer), MTCUME* (MikroTik Certified User Management Engineer), MTCINE** (MikroTik Certified Inter-networking Engineer) je 320 Eur-a.

 

*за стицање ових сертификата услов је да полазник има важећи MTCNA сертификат

**за стицање овог сертификата услов је да полазник има важеће MTCNA и MTCRE сертификате