Важно обавештење за студенте на студијском програму Телекомуникације по плану 2012. 

Студенти на студијском програму Телекомуникације који студирају по плану 2012, а који су положили све испите предвиђене наставним планом и програмом, треба да донесу индекс у студентску службу након полагања последњег испита, како би добили уверење о стеченом високом образовању. Студенти обавезно треба да донесу уз индекс и потврду из библиотеке.