ТЕРМИНИ ЗА УПИС ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ 

Пријем захтева и упис школскe 2017/18. годинe вршиће се у Студентској служби Школе.

Пријем захтева за преласке са факултета и високих школа

31. август и 1. септембар
9:00-14:00

Пријем захтева за прелазак на нови наставни план

Пријем захтева за паралелно студирање

Упис студената који прелазе са факултета и високих школа

13. септембар
9:00-14:00

Упис студената који прелазе на нови наставни план

Упис студената на паралелно студирање

 Објављивање јединствених ранг листа за финансирање из буџета у другој и трећој години по студијским програмима за школску 2017/18. годину

24. септембар

10:00

Подношење приговора на ранг листу

25. септембар
7:00-10:00

Обавештавање о решењима приговора

25. септембар
12:00

Објављивање коначне ранг листe за финансирање из буџета у другој и трећој години по студијским програмима за школску 2017/18. годину

25. септембар
17:00

Презентација предмета друге и треће године

25. септембар

Пријава предмета

22.-26. септембра

ВАЖНО:
Последњег дана пријаве Студентски web сервис биће отворен до 20:00 часова.

УПИС ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

26.9. од 9.00 - 16.00

27.9. од 9.00 - 16.00

28.9. од 8.00 - 15.00

29.9. од 8.00 - 15.00

30.9. од 8.00 - 15.00

Закаснели упис свих студената после 1. октобра вршиће се уз надокнаду од 2.200 динара, најкасније до 7. oктобра.