Примери попуњених уплатница за уплату рате школарине 

Уколико нисте сигурни како да правилно попуните уплатницу приликом плаћања рате школарине, погледајте пример попуњене уплатнице за основне и специјалистичке студије на страници сајта овде.