Презентације изборних предмета друге и треће године за школску 2017/18. 

Презентације изборних предмета друге и треће године студијских програма за школску 2017/18. годину обавиће се у следећим терминима:

Презентације предмета Друга година студијскког програма Трећа година студијскког програма
Поштанске и банкарске технологије

Понедељак

25. септембар

11:00 - 12:00

Сала 8

Понедељак

25. септембар

12:00 - 13:00

Сала 8

Телекомуникације

Понедељак

25. септембар

13:00 - 14:00

Сала 8

Понедељак

25. септембар

14:00 - 15:00

Сала 8

Интернет технологије

Понедељак

25. септембар

15:00 - 17:00

Сала 8

Понедељак

25. септембар

17:00 - 18:00

Сала 8