Конкурс за стручне радове 

Студентски Парламент Високе ИЦТ школе расписује конкурс за писање стручних радова који ће бити презентовани на Вишијади у Бугарској, Сунчев брег, у периоду од 20.05.2018. до 24.05.2018.
Предвиђено је да на раду буду два аутора (студента) којима ће, око одабира теме и самог писања рада, помагати ментор, професор Високе ИЦТ школе. Радови треба да садрже практичне или теоријске резултате, резултате примене теоријских метода или практичних решења, приказе студија случаја. Радови треба да буду написани јасно и прецизно, у одговарајућој форми. За учешће на Вишијади разматраће се само радови који добију позитивне рецензије професора Високе ИЦТ школе.
Рок за пријаву је 25. април.
Упутство за писање радова се налази у прилогу. За све додатне информације и пријаву на конкурс обратите се Студентском парламенту путем мејла: studentski_parlament@ict.edu.rs